Tepandi, Jaan 1917-2004

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1940/41
Teenistuskäik mujal
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, juhtivteadur 1979-1984
Eesti NSV toiduainetööstuse minister 1965-1979
Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu esimehe asetäitja 1963-1965
Eesti NSV kohaliku majanduse ministri asetäitja 1957-1963
Eesti NSV Põlevkivikeemiatööstuse Ministeerium 1954-1957
Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeeriumi Projekteerimise ja Teadusliku Uurimise Instituut 1951-1954
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee 1943-1950
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
VIII ja IX Ülemnõukogu saadik. EKP KK l. EÜS l 1936. Töötanud ENSV TA Maj Inst.
Ühiskondlik tegevus
Eesti Üliõpilaste Seltsi liige 1936
EKP Keskkomitee liige 1966-1981
Eesti NSV Ülemnõukogu VIII ja IX koosseisu saadik 1971-1980
Tunnustused
Eesti NSV teeneline tööstustöötaja 1977
eludaatumid
29.09.1917-24.(23.?)12.2004
PUBL kirjed