Kulbach, Valdek 1927-2020

Allasutuse kood
ee
TalTechis
1955-2020
Teenistuskäik TalTechis
ehitiste projekteerimise instituut, teraskonstruktsioonide professor 1992, õhukeseseinaliste konstruktsioonide erakorraline professor 1992, emeriitprofessor 1998
ehitusteaduskond, dekaan 1994
kaugõppeteaduskond, dekaan 1971-1975
õhtuteaduskond, prodekaan 1963-1966
ehituskonstruktsioonide kateeder, assistent, vanemõpetaja, dotsent 1959, professor 1972, juhataja 1975-1990
Teenistuskäik mujal
Dorprojekt, vaneminsener 1950-1951
Eesti Projekt, insener 1949-1950
Teaduskraad
tehnikateaduste doktor 1972 TPI
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Rahvusvaheliste erialaliitude liige.
Eesti Teraskonstruktsiooniühingu liige
Eesti Ehitusinseneride Liidu liige 1992
Tunnustused
Eesti Teaduste Akadeemia medal 2006
Narva Linnavalitsuse tänukiri aktiivse töö eest Narva Eesti Seltsis 2005
TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr 7, 2002
EIL Aasta Inseneri tiitel 2000 (Saaremaa püsiühenduse variantide koostamise eest)
Valgetähe IV klassi teenetemärk 1999
Eesti teaduspreemia 1995 (1994. a. teadustööde eest, kaasautor Karl Õiger)
Tampere Tehnikaülikooli audoktor 1992
Eesti TA akadeemik (mehaanika) 1986
NL Ministrite Nõukogu preemia 1985
eludaatumid
06.04.1927-31.01.2020
Sünnikoht
Auvere-Joala vald, Virumaa ;sutmakoht Tallinn, maetud Tallinna Metsakalmistu
PUBL kirjed