Veiderma, Mihkel 1929-2018

Allasutuse kood
kt
TalTechis
1960-2018
Teenistuskäik TalTechis
keemilise tehnoloogia kat dots 1961, anorgaanilise ja analüütilise keemia kat juh 1971-87, prof 1972
keemiateadusk dek 1966 jaan-sept, 1978-83
mineraalväetiste ja söötade labor teadusl juhend 1965-92
keemiainst anorgaanilise ja analüütilise keemia prof 1992-97
alus- ja rakenduskeemia inst anorgaanilise ja üldkeemia õppet emeriitprof 1997
anorgaaniliste materjalide teaduslabori emeriitprof, erakorr v-tead (0,25, 0,5) 2005-31.12.2009, v-teadur 01.01.2010-31.12.2010
Teenistuskäik mujal
keem-inst
alus- ja raken-keem inst
anorg materj tead-labor
Teaduskraad
tehnikateaduste doktor 1972 (Moskva Väetiste ja Insektofungitsiidide TU Instituut)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Maardu Keemiakombinaadi ins 1953-56, peains 1956-60. ENSV/Eesti TA akadeemik (anorgaaniline keem) 1975, asepresident 1987-99, peasekr 1999-2004, juhat l 2004 -?, juhat vabaliige 2005-. Energeetikanõukogu esimees. EV Presidendi Kantselei dir (1992). Nõukogude Eesti preemia 1975, ENSV Min Nõuk preemia 1986?. Eesti NSV teeneline teadl 1984. K.E. von Baeri medal, P. Kogermani nim mälestusmedal 1991. Eesti Teadusfondi nõukogu l 1995-. Riikl autasu: Valgetähe III kl teenetemärk 1998 (keemik). Eesti Keemia Seltsi ja Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige. Soome Keemiaseltsi kirjavahetajaliige. ÜS"Raimla". EV Presidendi Akadeemilise Nõukogu l. Soome Tehnikateaduste Akad l. USA-Eesti põlevkiviuuringute programmi ühise koordinats-komitee l 2000. Maailma Energianõukogu (WEC) Eesti Rahvusliku Komitee l, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisj l. Sihtasutuse Eesti Teadusfond Nõukogu l. Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Eesti Rahvuskomitee juhat liige 2006. Riigi teaduspreemia (elutööpreemia) 2006
Tunnustused
Soome Tehn-tead Akad
Maailma Energianõuk Eesti Rahvusl Komitee
UNESCO
EV Presidendi Kantselei
Eesti Tead-fond
WEC Eesti Rahvuskomitee
Nime viited
Veiderma, Mihkel Märt
Veidermann, Mihkel Märt
Weidermann, Mihkel Märt
Sünniaeg
27.12.1929 Tallinn, surn 25.10.2018 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed