Schmidt, Eduard 1922-1972

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1952-1970
Teenistuskäik TalTechis
NLKP ajaloo, dialektilise ja ajaloolise materialismi kat ass, v-õpet, dots 1960
NLKP ajaloo kat prof 1971
õppeprorektor 1960-70
Haridus
TRÜ 1954 õigusteadusk, Moskva RÜ aspirant 1959-60; ajal-knd 1960
Teaduskraad
ajaloo kandidaat
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Olnud partei- ja nõukogude tööl, õppinud EKP KK Vabariikl Parteikoolis. Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse minister 1970-72. EMajBL
Tunnustused
Sünniaeg
24.06.1922 Rosma k Põlvamaa, surn 15.06.1972
PUBL kirjed