Üksvärav, Raoul 1928-2016

Allasutuse kood
tm
TalTechis
1956-2016
Teenistuskäik TalTechis
tööstusökonoomika kat v-õpet, dots
tööstuse juhtimise ja plaanimise kat prof 1969, juh 1969-89
õhtuse üldtehnilise teadusk dek 1962-63
õhtu- ja kaugõppeprorekt 1967-69, käitismajanduse inst/ärikorralduse inst organisatsiooni ja juhtimise õppet emeriitprof 1997
Teaduskraad
majandusteaduste doktor 1967
majandusteaduste kandidaat 1956 (1957 omistati kraad)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Stažeer USAs California ja Massachusettsi ülikoolides 1963/64 jm; Eesti Majandusjuhtide Instituudi teadusdir 1989-92. Eesti TA Majanduse Inst nõukogu liige. EV VII ja VIII Riigikogu liige 1992-99. Eesti Kõrgema Kommertskooli õppej. EV Riigivapi III kl teenetemärk 2006 (iseseisvuse taastaja ja edendaja). TTÜ teenetemärk nr 10, 2003. EE14, kes eesti maj00, EMajBL
Sünniaeg
21.04.1928 Tallinn, surn 02.03.2016, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL kirjed