Vaarask, Paul 1896-1980

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1945-1972
Teenistuskäik TalTechis
keelte/vene keele ja võõrkeelte kat dots 1945, prof 1967, kat juh 1957-72
Teenistuskäik mujal
Teaduskraad
filoloogiadoktor (Gruusia NSV TA Keeleteaduse Instituut) 1966
filoloogiakandidaat 1952 (Ždanovi-nimeline Leningradi RÜ)
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Juristiharidusega filoloogiadoktor. 1929.a. täiendas Londonis inglise keele alal, 1932.a. sai TÜs inglise ja 1940.a. vene keele õpetaja kutse. Inglise Kolledži rajajaid Tallinnas ja direktor (Tln Riiklik Kolledž?) 1936-40. Riiklik autasu: Valgetähe IV klassi teenetemärk 1939. EKooliBL
Tunnustused
Sünniaeg
18.10.1896 Veriora v Võrumaal, surn 04.07.1980 Tallinn, maetud Tln Liiva kalmistu
PUBL kirjed