Reier, Alfred-Herman 1921-1998

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1950-1991
Teenistuskäik TalTechis
mäeasjanduse ja geoloogia kat v-lab, ass 1950-52
mäekateedri v-õpet 1952-68, dots 1968-90, juh 1970-80
tunnit v-tead 1985-91
Teaduskraad
geoloogia-mineraloogia kandidaat 1967
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TT rajaja ja esimese direktori Herman Reieri (1878-1951) poeg. 1940 lõpetas J. Westholmi Gümnaasiumi. Mobil 1941. Spordiveteran ja tennisekohtunik: Eesti Tenniseföderatsiooni aseesimees 1950-76, SÜ "Kalev"l. Olnud Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1968. TPI Spordiklubi teenetemärk 1973, klubi revisjonikom esim al 1949, TPI tennisesektsiooni üks asutajaid. Väitekiri 1967: „Eesti NSV kambriumi balti seeria savide mineraloogia Tallinna ümbruses”. Uurimisvaldkond: Eesti maavarade mineral-petrograafiline koostis ja füüsikalis-meh omadused.
Nime viited
Reier, Alfred Hermann
Sünniaeg
20.03.1921 Tallinn, surn 30.11.1998 Tallinn, maetud Tln Liiva kalmistu