Taimegeneetika uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Põllumajanduslik biotehnoloogia 4.4
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
taimegeneetika
eelaretus
Ülevaade
Rühm tegeleb põllukultuuride (suvi- ja talinisu) haiguskindlust ja saagikust määravate geenide uurimisega. Kasutatakse fütopatoloogilisi meetodeid, geneetilist kaardistamist, DNA järjestuste analüüsi.
Tähtsamad tulemused
Klassikalise geneetika meetodeid kasutades on loodud jahukastekindel suvinisu genotüüp, milles resistentsuse tagab ristamiste abil sugulasliigilt üle kantud genoomifragment.Projekti “Põllumajanduskultuuride sortide tuvastamine geneetiliste markerite abil” raames töötati koostöös Maaelu Teadmuskeskuse taimebiotehnoloogia uurimisrühmaga välja optimeeritud meetod ning laboriprotokollid Eesti sordilehe nisu, odra ja kartuli sortide eristamiseks molekulaarsete markerite abil. Analüüsitud sortidest koostati DNA sõrmejälgede andmebaas. Välja töötatud meetod ning andmebaas võimaldavad kontrollida sordiõigsust loetud päevade jooksul ilma vajaduseta vaadelda taime morfoloogilisi tunnuseid erinevates arengustaadiumites.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus