Min, Mart 1943

Allasutuse kood
ie
TalTechis
1968-
Teenistuskäik TalTechis
tootmisprotsesside automatiseerimise probleemlaboratooriumi insener 1968
automaatika kateedri mõõtmistehnika labori juhataja 1968-73
TU sektori vaneminsener 1973-75
tootmisprotsesside automatiseerimise probleemlaboratooriumi vaneminsener 1975-76, nooremteadur (0,5 koormusega) 1977-79
automaatika kateedri TU sektori vanemteadur 1980-84
elektroonika kateedri vanemõpetaja 1984-86, dotsent/juhtivteadur 1986-92, kateedrijuhataja 1988-92
automaatikateaduskonna kasvatusprodekaani kt 1984/85
teadusprodekaani kt 1986/87
elektroonikainstituudi direktor 1992-2000, mõõteelektroonika õppetooli juhataja ja mõõteelektroonika professor 1992-2007, erakorraline juhtivteadur 01.07.2007-31.08.2008
õppet hoidja 01.07.-31.08.2009, juhtivteadur 01.09.2009-31.03.2013
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi siduselektroonika teaduslabori juhtivteadur 01.04.2013 - 31.12.2016
juhataja 01.01.2015-31.08.2015
teadur (0,75) 01.01.2017-31.12.2019
Teenistuskäik mujal
2007 - 2010 Bioprotsesside ja Analüütilise Mõõtmistehnika Institituut, Heilbad Heiligenstadt, Saksamaa
rahvusvahelise uurimisgrupi juht (osakoormusega 2+2 kuud aastas)
Cybernetica AS, arendusbüroo EKTA direktor 1999-2001
Bundeswehr Ülikool Münchenis, külalisprofessor 1993
külalisteadlane Müncheni Tehnikaülikoolis 1992
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
2010 - ... ajakirja Journal of Electrical Bioimpedance sektsiooni toimetaja; 2008 - ... ajakirja Estonian Journal of Engineering toimetuse kolleegiumi liige; 2007 - ... International Society of Electrical Bioimpedance liige; 2006 - ... TTÜ Tehnomeedikumi nõukogu liige; 2003 - ... -International Society of Electrocardiology liige; 2001 - ... -IEEE International Instrumentation and Measurement Society aastakonverentside I2MTC rahvusvahelise programmikomitee liige; 2001 - ... väljaande "Proceedings of the Riga Technical University -Electronics and Telecommunications" (Riia, Läti), toimetuse kolleegiumi liige; 1999 - ... Ajakirja "Electronics and Electrical Engineering" (Kaunas, Leedu) toimetuse kolleegiumi liige; 1995 - ... -International Committee for Promotion of Research in Bio-Impedance (ICPRBI) liige; 2014 - 2016 International Society of Bioelectromagnetism, President; 2002 - 2006 TTÜ Küberneetika instituudi nõukogu liige; 1999 - 2009 -Ajakirja "Computer Standards Interfaces" (Elsevier, NJ) toimetuse kolleegiumi liige; 1999 - 2001 Cybernetica AS arendusbüroo EKTA direktor; 1996 - 2007 -Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised: Tehnikateadused - toimetuse kolleegiumi liige; 1996 - 2005 Rahvusvahelise mõõtmiste komitee IMEKO tehnilise komisjoni TC-4: Elektriliste suuruste mõõtmine, liige; 1992 - 1999 TTÜ elektroonkainstituudi direktor; 1988 - 1991 TTÜ elektroonika kateedri juhataja
Tunnustused
2011, Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal
2011, Euroopa Leiutaja auhinna nominent teadusliku uurimistöö kategoorias
2011, Aasta preemia, Loodusteadused ja tehnika
Teadustöö äSignaalid impedants-spektroskoopias: originaalsed meetodid, uudsed rakendusedõ eest
2009, TTÜ Parim Rakenduslik Uurimistöö 2009: töögrupi liige, juht Dr. Olev Märtens
2008, TTÜ Aasta Teadlane 2007
EV TA akadeemiku kandidaat 2007
2008, Valgetähe orden, III klass, teaduse arendamise eest
2008, TTÜ Aasta Teadusartikkel 2007 (tehnika ja tehnoloogia): põhiautor
2005, TTÜ Parim Rakenduslik Uurimistöö 2005: töögrupi juht
1993, Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnika alal: töögrupi juht
1986, Eesti NSV Ministrite Nõukogu teaduse- ja tehnikapreemia: töögrupi juht
1986, Nõukogude Liidu Rahvamajanduse saavutuste näituse pronksmedal
1983, Nõukogude Liidu Rahvamajanduse saavutuste näituse hõbemedal
Sünniaeg
09.05.1943
Sünnikoht
PUBL kirjed