Mereste, Uno 1928-2009

Allasutuse kood
te
TalTech ametikoht
TalTechis
1964-2009
Teenistuskäik TalTechis
statistika ja raamatupidamise/statistika kat dots 1964, prof 1972, juh 1964-92
sotsiaal- ja majandusanalüüsi labori prof (1990)
teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia inst majandusstatistika ja demograafia prof 1992, sotsiaalstatistika erakorr prof 1994, rahvamajanduse inst statistika teooria ja ökonomeetria õppet emeriitprof 1997
Teaduskraad
majandusteaduste kandidaat 1961 (kaitses 1960)
majandusteaduste doktor 1971 (kaitses 11.02.1970 Eesti NSV TA)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1950-54 Tallinna Rahandus- ja Krediiditehn õpet. 1954-64 TRÜ v-õpet, dots.; professori kutse 1973; Eesti TA preemia 1978, NEesti riiklik preemia 1985. Plaanikomitee ja Majandusministeeriumi nõunik. Eesti Panga Nõukogu esimees 1992-97. Eesti TA akadeemik (humanitaar- ja sotsiaalteadused) 1994. Eesti VII, VIII, IX Riigikogu l 1992-2003, alalise õiguskomisjoni l. Riikl autasu: Valgetähe III kl teenetemärk 1997 (majandusteadlane). Eesti Majandusteadlaste Seltsi esimees 1982-87. Reformierakond 1994. Eesti TA medal 1998. TTÜ emeriitprof 1997, TTÜ suur teenetemedal "Mente et manu" nr 4, 1998. F. J. Wiedemanni nimeline keeleauhind 1999. Tallinna Linnavolikogu l 1993-99. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1958. Pirita linnaosa aasta inimene 2002; Eesti Geograafia Seltsi auliige 2003
Tunnustused
Eesti TA medal
Wiedemanni keeleauhind
eludaatumid
27.05.1928 - 6.12.2009 Tallinnas, maetud Tln Metsakalmistu
Sünnikoht
PUBL kirjed