Tehnoloogia valitsemine ja innovatsioonipoliitika

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
innovatsioonipoliitika
tehnoloogia valitsemine
Ülevaade
Uurimisrühm on üks Eesti juhtivaid teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonisüsteemide ja poliitikate uurimiskeskusi. Rühma teadusuuringud keskenduvad järgmistele uurimisteemadele: tehnoloogilismajanduslikud paradigmad ja riigi roll innovatsioonis; tuleviku innovatsioonisüsteemid ja poliitikad; innovatsioonipoliitika korraldus ja juhtimine.Rühma rakenduslik arendustegevus aitab Euroopa Liidul ja Eestil analüüsida, hinnata ja juhtida järgmisi innovatsioonipoliitika trende: (a) rohepööre ja missioonipõhine teadus- ja innovatsioonipoliitika maailmas, Euroopas ja Eestis; (b) suurte ühiskondlike väljakutsete lahendamine läbi innovatsiooni; (c) nutika spetsialiseerumise strateegiate koostamine ja rakendamine Euroopas ja Eestis; (d) EL tõukefondidest rahastamise vähenemise mõjud ja võimalused Eesti majandusele; (e) globaalsete väärtusahelate mõju innovatsioonisüsteemide ja poliitikate arendamisele; (f) innovatsioon targa linna kontekstis.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid