Nuut, Jüri 1892-1952

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
Teenistuskäik TalTechis
matemaatika ja mehaanika korraline prof 1936-41
matemaatika ja mehaanika labor juh
rektor 12. okt. 1939- juuli 1941
Teenistuskäik mujal
mat ja meh kat
mat ja meh labor
Teaduskraad
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TÜ dots. Eesti VI Riigikogu l. Evakueerus NL 1941. Tšeljabinski, hiljem Moskva põllumajanduse kõrgkoolides matemaatika professor, kateedrijuhataja 1941–1944. NSVL I ja II Ülemnõukogu saadik 1941-50. ENSV hariduse rahvakomissar 1944-46. ENSV TA akadeemik (matemaatika) 1946, akadeemik-sekretär 1946-50, 1950. aastal süüdistati kodanlikus natsionalismis ja tagandati akadeemia juhtkonnast. Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Inst v-tead 1950-52. Eesti NSV teeneline teadlane 1945. ÜS"Põhjala". Akadeemilise Matemaatika Seltsi/Eesti Matemaatika Seltsi esim 1927-32, Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1950. EKooliBL
Nime viited
Nuth, Jüri
Sünniaeg
10.07.1892 Peterburi, surn 31.05.1952 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed