Adamson, Alo 1939-2013

TalTech struktuuriüksus
üldehituse kateeder
Allasutuse kood
ak
TalTechis
1984-2013
Teenistuskäik TalTechis
emeriitprofessor 2006-2013
mäeinstituut, erakorraline vanemteadur 2006-31.12.2009
mäeinstituut, direktor 1992-2006
mäeinstituut, professor 1992-2006
mäeinstituut, allmaarajatiste/maavarade kaevandamise õppetooli juhataja 1992-2006
mäeinstituut, aseprofessor 1992
mäekateeder, juhataja 1985-1992
üldehituse kateeder, 1985
mäeinstituut, vanemteadur 1984-1985
Teenistuskäik mujal
OÜ Paekivitoodete Tehas, nõukogu esimees 2005–2013
OÜ Maardu Graniidikaevandus, juhatuse liige 2004–2013
OÜ MINEREX, juhatuse liige 1994–2013
Eesti Graniidifond, direktor 1991-2000
Eesti Põlevkivi, haldusnõukogu liige 1991-1994
Aleksandr Skotšinski nimelise Mäendusinstituudi Eesti filiaal, asedirektor teadusalal 1983-1984
Aleksandr Skotšinski nimelise Mäendusinstituudi Eesti filiaal, mehhaniseerimise labor, juhataja 1976-1983
Aleksandr Skotšinski nimelise Mäendusinstituudi Eesti filiaal, nooremteadur 1969-1976
trust Eesti Põlevkivi, mäemeister, minöörmeister 1959-1969
Eriala
mäeelektromehaanika
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava komisjoni liige 2006–2013
Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu liige 1999-2013
Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu liige 1999-2013
Täitematerjalide standardimise tehnilise komitee (EVS-TK 9) liige 1999–2013
Eesti Mäeselts, juhataja ja vanematekogu liige 2001-2002, 2004-2006
Kaevandamisseaduse ja sellest tulenevate määruste väljatöötamise töögrupi liige (MKM) 2002
Oil Shale Symposium 2002, orgkomitee liige 2002
Energeetikanôukogu liige 1997-2006
sümpoosion "Mine Planning and Equipment Selection", rahvusvahelise orgkomitee liige 1996
Maailma Mäeprofessorite Ühingu liige 1992-2013
Maailma Mäekongressi rahvusvahelise orgkomitee liige 1991-2013
Eesti Rahvusliku Mäekomitee liige 1991-2013
Eesti Mäeühing, Tallinna Mäekonna juhatuse liige 1991-1999
Eesti Vabariigi Maavarade Komisjoni liige 1990-1994, 2004-2013
IOC (International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection) liige
Geoloogia Instituut, nõukogu liige
Tunnustused
EUREKA'95 Brüsselis, kuldmedal ja eripreemia 1995
NSV Liidu Söetööstuse Ministeeriumi "Aukaevuri" III astme märk 1977
Üleliidulise Teaduslik-Tehnilise Ühingu Nõukogu audiplom 1976
NSV Kiidu Rahvamajanduse Saavutuste Näituse pronksmedal 1976
eludaatumid
13.07.1939-13.08.2013
Sünnikoht
PUBL kirjed