Rakendusliku tehismõistuse uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
mudelipõhine masinõpe
automatiseeritud inimlaadne arutlus
ontoloogiapõhine arutlus
soovitussüsteemid
loogikapõhised tarkvarasüsteemid
keeruliste süsteemide modelleerimine ja simulatsioonid
Ülevaade
Rakendusliku tehismõistuse grupp keskendub oma uurimistöös tehismõistuse meetoditele, arendades ja rakendades neid erinevates valdkondades. Keskendutakse peamiselt masinõppe, ontoloogiapõhise arutluse, automaatse teoreemitõestamise, teadmuse loomise jt tehismõistuse meetodite juurutamisele tööstuse ja avaliku sektori rakendustes. Lisaks tegeldakse uuringutega loomuliku keele mõistmise ja automatiseeritud inimlaadse arutluse valdkondades.Uurimistöö mitmete dekaadide vältel on loodud mitmeid rakendusi, mis võimaldavad tehismõistuse tehnikaid rakendada. Praegusel ajal on neist kasutusel või arendusjärgus järgmised:• CoCoViLa – visuaalne mudelipõhine automaatset programmisünteesi pakkuv tarkvaraarenduskeskkond - http://cocovila.github.io/• WhiteDB – kiire NoSQL andmebaasiohjur - http://whitedb.org/• GKC – arutlusvahend tööks (väga) suurtel teadmusbaasidel - https://github.com/tammet/gkcKäesoleval ajal on grupi keskseteks teemadeks tehismõistuse meetodite rakendamine ruumiandmeanalüüsil, masinõppe rakendamine e-kaubanduse ja avaliku sektori riskihalduses ning loomulikul keelel baseeruvate suhtlussüsteemide arendus.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid