Engelbrecht, Jüri 1939

Allasutuse kood
em
ny
TalTechis
1960-
Teenistuskäik TalTechis
küberneetika instituut, konsultant 01.04.2016-
ehitusteaduskond, emeriitprofessor 01.09.-31.12.2016
mehaanikainstituut, professor 01.01.1992–31.08.2016
TTÜ Küberneetika Instituut, juhtivteadur 2008–31.03.2016
TTÜ Küberneetika Instituut, mehaanika ja rakendusmatemaatika osakond, juhataja 1994-2014
TTÜ Küberneetika Instituut, erakorraline juhtivteadur 2005-2008
mehaanikainstituut, rakendusmehaanika õppetool, juhataja 1992-2005
teoreetilise mehaanika kateeder, vanemõpetaja, dotsent, professor 1984
matemaatika kateeder, assistent 1963, vanemõpetaja
Teenistuskäik mujal
Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 2004-2014
Eesti Teaduste Akadeemia president 1994-2004
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, direktor -1997
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, teadusala asedirektor 1989-1994
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, osakonnajuhataja 1986-1989
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, vanemteadur 1969-1986
Teaduskraad
füüsika-matemaatika doktor 1981
tehnikateaduste kandidaat 1968 (TPI)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Teaduskompetentsi Nõukogu liige
Euroopa Akadeemia liige 2004
Mittelineaarsete protesside analüüsi keskuse juhataja 2004- (Eesti teaduse tippkeskus)
Eesti Vabariigi välisministri konsultatiivnõukogu liige 2003
ALLEA (All European Academies- Euroopa Akadeemiate Föderatsioon) president 2006-2011 (valiti 2005)
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine liige
TÜ Eetikakeskuse Rahvusvahelise kuratooriumi liige (2006)
Eesti Teaduslik Selts Rootsis, liige 2000
Eesti Biomeditsiinitehn ja Meditsiinifüüs Ühingu liige
Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige
Teaduskompetentsi Nõukogu esimees 1997-
Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia tegevliige 1996
Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige 1995-
Eesti TA akadeemik 1990 (mehaanika)
Eesti TA toimetised, peatoimetaja 1990-1995
Tunnustused
Riigivapi III klassi teenetemärk 2007
Bulgaaria TA Marin Drinovi medal 2005
Poola Vabariigi Teeneteordeni Rüütlirist 2005
Nikolai Alumäe nimeline medal 2005
EV Haridus- ja Teadusministeeriumi teenetemärk nr 1, 2005
Prantsuse valitsuse Akadeemilise palmioksa rüütlijärgu riiklik autasu 2003
Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige 2003
TTÜ teenetemedal „Mente et Manu“ nr 8 2002
Balti Akadeemiate medal 2000
Riigivapi IV klassi teenetemärk 1999
Budapesti Tehnikaülikooli audoktor 1999
Ungari TA auliige 1998
Humboldti teaduspreemia 1993
EV teaduspreemia 1992
Eesti TA akadeemik 1990 (mehaanika)
Sünniaeg
01.08.1939
Sünnikoht
PUBL kirjed