Kõrgtehnoloogiliste konstruktsioonide ja toodete uurimisrühm

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
optimeerimismeetodid
akustika
numbrilised meetodid
Ülevaade
Uurimisrühma kompetentsid katavad tehisintellektil põhinevate algoritmide ja tööriistade arendamist ning rakendamist toodete ja tootmisprotsesside optimeerimiseks. Üks põhisuundi on evolutsiooniliste optimeerimise algoritmide (GA, HGA PSO, ACO) kasutamine insenerirakendustes. Aktuaalseteks probleemideks on hübriidmeetodite arendus ja tehisintellekti tööriistade kombineeritud kasutamine algoritmides (ANN+EA). Üheks alamteemaks on uute numbriliste meetodite arendus fookusega Haari lainikutel põhinevatel diskretiseerimismeetoditel. Uurimistemaatika hõlmab ka konstruktsioonide ja komposiitmaterjalide struktuuranalüüsi, kõrgemat järku Haari lainikute meetodi arendust vastavate diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks ning kiireid deformatsioone.Uurimisrühmal on pikaaegne kogemus lainelevi uuringutes kanalites ning üldisemalt piiratud ruumis. On välja arendatud erinevaid katsemeetodid helivälja dekompositsiooniks. Väljatöötatud meetodid on kasutatavad erinevate materjalide ning toodete akustiliste omaduste eksperimentaalseks määramiseks, samuti akustilise välja energia kogumiseks selle muundatakse kasulikuks energialiigiks.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal on uurimisrühma jaoks olulisemad tulemused seotud uute teemade käivitamisega. Tehisintellekti valdkonnas: sügav närvivõrk, mille kasutuselevõtt on tingitud praktiliste probleemide lahendamise vajalikkusest (defektide tuvastamine toodetes jne.). Jätkatud on paari viimase aasta jooksul alustatud multikriteriaalsete otsustusmeetodite teoreetilist uurimist ja praktilist rakendamist riskide ja võtmenäitajate analüüsiks. Evolutsioonilisi optimeerimisalgoritme on kombineeritud tehisnärvivõrkudega teksakangaste lasertöötlusprotsessi optimeerimiseks. Jätkatud on uurimisrühma poolt välja töötatud kõrgemat järku Haari lainikute meetodi arendamist, kus fookus on meetodi üldistamine murdtuletistega diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid