Bio-inseneeria ja toidu tehnoloogiad

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Tööstusbiotehnoloogia 2.9
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
pärmid
sünteetiline bioloogia
süsteemide bioloogia
rakuvabrikud
biotehnoloogia
kohaliku toorme väärindamine
Ülevaade
Rühma uurimistöö on keskendunud globaalsele bioloogilise jätkusuutlikkuse väljakutsetele, sealhulgas toidu ja sööda, aga ka biokemikaalide ja materjalide kestlikule tootmisele. Arendatakse uusi biopõhiseid protsesse, kus kasutatakse rakuvabrikuid erinevate orgaaniliste jäätmete, näiteks toidu- ja puidutööstuse jäätmete, muundamiseks lisandväärtusega toodeteks.Tuginedes uurimisrühma multidistsiplinaarsetele oskustele, on loodud rakutehase projekteerimise ja bioprotsesside optimeerimise tsükkel Design-Build-Test-Learn. Uute rakuvabrikute loomisel kasutatab rühm metaboolset modelleerimist; töötatakse välja uusi sünteetilise bioloogia tööriistu rakuvabrikute tõhusamaks konstrueerimiseks; protsessi iseloomustamiseks ja optimeerimiseks kasutatakse laborskaalas bioreaktori platvormi. Lisaks kasutatakse 3D printimist „elavate materjalide” arendamiseks, mis parandavad biotehnoloogial põhinevaid tootmisprotsesse.Neid lähenemisviise kombineerides on rühma eesmärk tõlkida fundamentaalteaduslikud tulemused tööstuslikes biotehnoloogia rakendustes, ehitades tõhusamaid tootja-rakke. Koos rahvusvaheliste ja kohalike partneritega arendatakse ringmajanduse kõiki väärtusahelaid, et tagada minimaalse jäätmevooga lisandväärtusega toodete jätkusuutlik tootmine.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal on välja töötatud sünteetilise bioloogia tööriistad mitte-traditsiooniliste pärmide modifitseerimiseks ning demonstreeritud nende pärmide efektiivsust konverteerida erinevaid jääke (nt fraktsioneeritud puidutööstuse jääke) lisand-väärtusega kemikaalideks nagu nt beeta-karoteen.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid