Puidutehnoloogia labor

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
spoon
vineer
tselluloos
puitpolümeerkomposiidid
puitplastkomposiidid
looduslikud komposiidid
mööbel
Ülevaade
Puidutehnoloogia labor tegeleb madalakvaliteediliste lehtpuuliikide väärindamisega uurides spooni ja spoonipõhiste toodete pinnaomadusi ja nende mõju liimliite tugevusele. Puidupinnaomadused sõltuvad puiduehitusest, veesisaldusest ja töötlemisprotsessi parameetritest ning on õhuniiskuse tõttu ajas muutuvad. Puidutehnoloogia laboris on olemas spetsiaalne spooni ja vineeri tootmise liin, millega saab kontrollida tehnoloogilise protsessi parameetreid ja valmistada nõutud pinnakvaliteedi ja omadustega spooni ja vineeri. Koostöös liginullenergiahoonete uurimisrühmaga töötati Villu Kuke doktoritöös välja hügrotermilised kriteeriumid ristkihtpuitpaneelide kasutamiseks elamute projekteerimisel ja ehitamisel. Puidutehnoloogia laboris ja TalTech liginullenergiahoone testmajas uuritakse WoodLCC, projekti raames, kuidas mõjutavad niiskuse ja temperatuuri muutused pragude tekkimist ristkihtpuitpaneelides.Puidutehnolooga laboris on üheks peamiseks uurimisteemaks biokomposiitide arendamine looduslikest kiududest (kanep, pilliroog). Percy Festus Alao doktoritöö tulemusena karakteriseeriti külmligu kanepikiudusid nende kasutamiseks biokomposiitide sarrusena looduslikes ehitus- ja transpordisektori materjalides. Kasutusaladest tulenevalt on oluline suurendada biokomposiitmaterjalide tuletõkkeomadusi, mida uuritakse koostöös ehituskonstruktsioonide uurimisrühmaga. Koostöös polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laboriga arendatakse välja termoplastsete omadustega tselluloosi derivaatidest uudseid biopolümeere ja biokomposiite kasutamiseks pakendites.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid