Molekulaarse neurobioloogia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
neurotrofiinid
BDNF
bHLH transkriptsioonitegurid
TCF4/E2-2
neuraalse aktiivsusega reguleeritud transkriptsioon
Pitt-Hopkinsi sündroom
skisofreenia
Covid-19
südame- ja kardiovaskulaarsed haigused
Ülevaade
Peamiseks uurimisteemaks on geeniekspressiooni ja signaaliülekande regulatsioon närvisüsteemis ja erinevates haigustes. Uuritakse transkriptsiooni, mRNA ja valkude rakusisese lokalisatsiooni, translatsiooni, posttranslatsiooniliste modifikatsioonide ja signaaliülekande molekulaarseid aluseid. Spetsiifiliselt uuritakse: (1) Molekulaarseid mehhanisme, mis kontrollivad neurotrofiin BDNFi transkriptsiooni ja translatsiooni. (2) Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 funktsioone imetajate ja Drosophila närvisüsteemis ja regulatsiooni häireid Pitt-Hopkinsi sündroomis ja skisofreenias. (3) Erinevate haiguste varajase diagnostika molekulaarseid markereid verest.
Tähtsamad tulemused
2023. aasta kõige olulisemad teadustulemused:• Iseloomustati ajust pärineva neurotroofse teguri (BDNF-i) mRNA mittetransleeritavaid piirkondi, mis kontrollivad selle transleeritavust ja rakusisest paiknemist.• Analüüsiti neurotroofse teguri BDNF-i ja selle retseptorite ekspressioonist erinevate imetajate embrüonaalses ja postnataalses arengus, nii mitteneuraalsetes organsüsteemides kui ka aju erinevates osades.• Näidati, et 2-desoksüglükoos, mis jäljendab vahelduvat paastumist, suurendab neuronite plastilisust endoplasmaatilise retiikulumi stressiga seotud transkriptsiooniteguri ATF4 signaaliraja ja neurotroofse teguri BDNF-i ekspressiooni indutseerimise kaudu ning kutsub esile insuldist taastumise ja Alzheimeri tõve vastupanuvõime.• Töötati välja uudne meetod äsja (de novo) sünteesitud valkude rakutüübispetsiifiliseks märgistamiseks puromütsiini inaktiveerimise teel.• Töötati välja molekulaarselt trükitud polümeeril põhinev elektrokeemiline andur neurotroofse teguri BDNF-i kiireks kvantitatiivseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid