Sensortehnoloogiad meditsiinitehnikas

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
algoritmid
sensorite integratsioon
biovedelike optika
ureemilised toksiinid
dialüüsravi
reaalajas monitooring
spektrofotomeetria
spektrofluorimeetria
tark töörõivas
füüsilise aktiivsuse monitooring
energiakulu
väsimuse monitooring
kõnetuvastus
Ülevaade
Uurimisgrupi teadustöö eesmärgiks on välja töötada paindlikke ja uudseid sensortehnoloogiaid ja algoritme: (1) Ureemiliste toksiinide eemaldamise jälgimiseks reaalajas. Mõõdetud parameetrid võimaldavad hinnata erinevate ureemiliste toksiinide kontsentratsioone reaalajas ilma vereproove võtmata ning seega aitab saada paremini tagasisidet ravi (n neeruasendusravi) kohta ning kohandada raviviise vastavalt patsientide vajadustega. (2) Isikustatud ja targa töörõiva loomiseks, mis töörõivasse integreeritud sensorite ja uudsete algoritmide abil looks väärtuslikke andmeid tööliste asukohast, kõnnimustritest, füüsilisest aktiivsusest, energiakulust ja füsioloogilisest seisundist ning parandaks tehnoloogiliste lahenduste ja teenuste abil teadlikkust ja ohutust nõudlikes ja ohtlikes töökeskkondades. (3) Uuenduslike psühhofüsioloogiliste meetodite väljatöötamine, mis ühendab kvantitatiivseid füsioloogilisi ja subjektiivseid psühholoogilisi näitajaid, et hinnata inimeste emotsionaalset vastust erinevatele (elu)keskkondadele (nt turvalised, mugavad, stressirohked, ülestimuleerivad või ebaatraktiivsed). Üks rakendusvaldkond on ületada lõhe linnaplaneerijate ja linnaelanike vahel kasutades nn heaoluskoori kaardistamist.
Tähtsamad tulemused
Esmakordselt õnnestus rahvusvahelise teadusuuringu tulemusena näidata, kui suur on UV-kiirgust neelavate ravimite, nagu paratsetamool (Par), manustamise mõju ureemiliste toksiinide kusihappe (UA) ja indoksülsulfaadi (IS) eemaldamise optilise seire täpsusele standardsel hemodialüüsravil (HD) ja hemodiafiltratsiooniravil (HDF).
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid