Vensel, Vello 1941-2004

TalTech ametikoht
TalTechis
1968-2004
Teenistuskäik TalTechis
statistika ja raamatupidamise kat ass, v-õpet, dots 1977, prof 1984
teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia inst statistika teooria ja ökonomeetria prof 1992, dir 1992-2000
rahvamajanduse inst prof, statistika ja ökonomeetria õppet juh
teadus- ja arendusprodek 2002-2004
Haridus
TRÜ 1965 maj-teadusk, TPI aspirant 1968-71; maj-knd 1972, maj-tead dr 1983, kinnitus 1984
Teaduskraad
maj-tead dr
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
ENSV rahandusminist peaspetsialist 1965-68. Stažeerinud Rumeenias ja Rootsis. Keila Lions-klubi asutaja, juhat liige, president 1997/98. Keila linna volikogu liige alates 1989. Keila linna teenetemedal 2000. Huviala numismaatika ja maatöö maakodus. Finantsala võtmeisik. V. Venseli nim auditoorium 221 (X õppehoones, Kopli 101). Kandideeris 1989. ja 2000. aastal Eesti Panga nõukogu esimeheks, valiti 2000, loobus 2 päeva enne ametisse asumist.
Tunnustused
NEesti riiklik preemia 1987
Sünniaeg
28.12.1941 Tuula k Harjumaal, surn 22.12.2004 Tallinn
PUBL kirjed