Muischneek, Herbert N. 1903-1966

TalTech struktuuriüksus
TalTechis
1936-1952
Teenistuskäik TalTechis
geodeesia labori v-ass, juh 1944
Riigikaitselise Õpetuse Inst õppeülesande täitja (fotoasjandus, fotomeetria)
matemaatika ja teoreetilise mehaanika kat ass, dots 1945
geodeesia kat juh, dots 1947-49, hüdrotehnika ja geodeesia kat dots 1950-52
Teenistuskäik mujal
geodeesia kat
hüdrotehn ja geod kat
Teaduskraad
mag.math. 1930
matemaatikakandidaat 1946
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
TÜ ass 1931-36, EPA dots 1952-66, kat juh, dekaan. Akadeemilise Matemaatika Seltsi l, sekr 1928-29, 1932-36. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1930.
Nime viited
Muischnek, Herbert Nikolai
Sünniaeg
10.06.1903 Vjatka, surn 16.10.1966 Tartu
PUBL kirjed