Vilu, Raivo 1945

Allasutuse kood
yk
TalTechis
1992-
Teenistuskäik TalTechis
keemiainst biokeemia prof 1992
alus- ja rakenduskeemia inst biokeemia prof
keemiainst biotehnoloogia prof, õppet juh 2002-31.08.2012
polümeermaterjalide inst tekstiilitehnoloogia õppet erakorr v-tead 1.10-31.05.2008 (0,25)
Teaduskraad
füüsika-matemaatika kandidaat 1975
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
PHARE Eesti Rahvusliku Kaugkoolituskeskuse juh (1996). 1975-85 ENSV TA Küberneetika Inst n-tead, v-tead. ENSV/Eesti TA Keemilise ja Bioloogil Füüsika Inst tead. Eesti Haridusfoorumi toimkonna l 1997-.Rahvusvaheliste organisatsioonide l/. MTÜ Eesti Euroopa Liikumine l. MTÜ Toidu-ja Fermentatsioonitehnol Arenduskeskuse juh 2003-, juhat l (2005). EE14
Tunnustused
ENSV riiklik preemia 1985
Sünniaeg
24.01.1945 Rakveres
PUBL kirjed