Supramolekulaarse keemia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
supramolekulaarsed retseptorid
roheline keemia
kukurbituriilid
kemosensorid
kiraalsus
orgaaniliste ühendite analüüs
monokristall röntgen difraktsioonanalüüs
spektroskoopia
UV-vis
FS
CD
VCD
NMR
Ülevaade
Supramolekulaarse keemia uurimisrühm tegeleb uute käeliste uureapõhiste molekulaarsete mahutite arendamisega. Tegeleme efektiivsete ja keskkonnasõbralike sünteesimeetodite välja töötamisega, kasutades muuhulgas mehhanokeemiat. Uurime molekulide ja supramolekulaarsete kompleksite struktuure ning molekulidevaheli vastasmõjusid. Keskendume kukurbituriilide perekonda kuuluvatele makrotsüklitele – hemikukurbituriilidele, ning nende kompleksidele. Eriti huvitume heade optiliste omadustega porpfüriinide kompleksitest ning nende rakendamisest supramolekulaarsetes süsteemides. Uurime kiraalse induktsiooni teket ning supramolekulaarsete komplesite spektroskoopilisi iseärasusi. Nii saame valmistada adaptiivseid sensoreid ning välisstiimulitele reageerivaid ise-organiseeruvaid molekulide süsteeme. Uute molekulaarsete mahutite disaini abil on võimalik välja töötada uusi rakendusi nii materjali- ja keskkonnateaduses, kui ka toidu-, farmaatsia- ning põllumajandustööstusele. Uurimisrühm panustab uute tehnoloogiate välja töötamisse üleeuroopalises teadlaste ja ettevõtjate konsortsiumites: https://www.project-initio.eu/ ja COST MechSustInd.
Tähtsamad tulemused
Olulisemateks tulemusteks 2022 aastal on kiraalsete hemikukurbituriilide homoloogide eristuvad seostumisomadused bisporfüriinidega komplekside tekkel (Molecules 2022) ja keskkonnasõbraliku mehhanokeemilise asendatud amiinide sünteesi väljatöötamine (ChemSusChem 2022).
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid