Tiido, Heinrich 1921-1995

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1965-1990
Teenistuskäik TalTechis
NLKP ajaloo kat dots 1965-1981, prof 1982-1990
ühiskonnateaduste teadusk dekaan al 1974-83
Haridus
TRÜ ajal-keeletk 1949; Leningradi RÜ juures ühiskonnatead õppej kursused 1952; ajal-knd 1962, kaitses 1961; ajal-dr 1982, kaitses 1980 EKP KK Partei Ajal Inst
Teaduskraad
ajalookand
ajaloo doktor
dotsent 1964
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1942 mobil. TRÜ vene keele kateedri assistent 1949–1951.EPA parteibüroo sekretär 1952/53. EKP Tartu Linnakom sekr 1953-56. EPA NLKP ajal ja filos kat õppej 1952-65, dotsent 1964.
Tunnustused
Sünniaeg
29.08.1921 Estonka k Suhhumi raj Abhaasia ANSV, surn 17.07.1995, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL kirjed