Kurissoo, Tõnu

TalTech struktuuriüksus
TalTechis
1999-2001
Teenistuskäik TalTechis
alus- ja rakenduskeemia inst biokeemia õppetooli ins
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Märkus: sisestatud erandlikult seoses publ-ga
PUBL kirjed