Tugevalt tagatud tarkvara laboratoorium

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
funktsionaalne ja sõltuvalt tüübitud programmeerimine
tarkvara verifitseerimine ja testimine
formaliseeritud programmeerimisteooria
Ülevaade
Rühm uurib tugevalt tagatud tarkvara arendamise teooriaid, meetodeid ja tööriistu, spetsialiseerudes nii tõestustele (sertifitseeritud tarkvara) kui ka testimisele.
Tähtsamad tulemused
• Näidati, et duoidiline Sweedleri teooria rakendub monaadi-komonaadi interaktsiooniseadustele, Sweedleri tehted kirjeldavad vastavalt universaalset interageeruvat monaadi, komonaadi ja jääkmonaadi ning neid saab arvutada nende algebrate ja koalgebrate kategooriate kaudu.• Uuriti inimese motoorika andmete kasutamist Parkinsoni tõve diagnoosimiseks, töötati välja poolautomaante robotplavorm inimese jämemotoorika registeerimiseks. Kasutati süvaõppe mudeleid merelainespektrite hindamiseks satelliidiradari piltide alusel. Uuriti tunnuste valikut masinõppepõhiseks botnetirünnete tuvastamiseks.• Üldistati tõestatavalt korrektse aspekt-orienteeritud modelleerimise meetodit Uppaali ajaga automaatide formalismi näitel.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid