Tugevalt tagatud tarkvara laboratoorium

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
funktsionaalne ja sõltuvalt tüübitud programmeerimine
tarkvara verifitseerimine ja testimine
formaliseeritud programmeerimisteooria
Ülevaade
Rühm uurib tugevalt tagatud tarkvara arendamise teooriaid, meetodeid ja tööriistu, spetsialiseerudes nii tõestustele (sertifitseeritud tarkvara) kui ka testimisele. Viimastel aastatel on eraldi uurimisvaldkonnaks kujunenud rakenduslik masinõpe.
Tähtsamad tulemused
2023. a uurimistulemused:• Tõestusassistendiga Easycrypt formaliseeriti üldisel kujul teatud klass nullteadmusprotokolle ja turvatõestati Fiati-Shamiri, Schnorri ja Blumi protokollid. • Homotoopilises tüübiteoorias võrreldi lõplike multihulkade funktori ja selle terminaalse koalgebra klassikaliselt ekvivalentseid definitsioone. • Arendati metamorfse testimise meetod tööstuslike juhtimissüsteemide verifitseerimiseks ja vigade lokaliseerimiseks. • Väsimuse tuvastamiseks ja analüüsimiseks töötati välja nutitelefonirakendus, mis kasutab väsimust kajastavate liikumisandmete kogumiseks Archimedese spiraali järelejoonistamistesti, reaktsioonitesti ja värinatesti.
Firsov, D.; Unruh, D. (2023). Zero-knowledge in Easycrypt. 2023 IEEE 36th Computer Security Foundations Symposium (CSF): Dubrovnik, Croatia, July 9-13, 2023. IEEE, 1−16. DOI: 10.1109/CSF57540.2023.00015
Haselwarter, P. G.; Rivas, E.; Van Muylder, A.; Winterhalter, T.; Abate, C.; Sidorenco, N.; Hriţcu, C.; Maillard, K.; Spitters, B. (2023). SSProve: a foundational framework for modular cryptographic proofs in Coq. ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 45 (3), art. no. 15 −61 pp. DOI: 10.1145/3594735
Wang, X.; Huang, J.; Chatzakou, M.; Nõmm, S.; Valla, E.; Medijainen, K.; Taba, P.; Toomela, A.; Ruzhansky, M. (2023). Comparison of one- two- and three-dimensional CNN models for drawing-testbased diagnostics of the Parkinson's disease. Biomedical Signal Processing and Control, 87 (B), Art. no. 105436−8 pp. DOI: 10.1016/j.bspc.2023.105436
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid