Keskkonnaseire tehnoloogiate keskus

Võtmesõna
hüdroenergia
allveeseire
arvutinägemine
avatud valitsuse andmed
Ülevaade
Keskkonnaseire tehnoloogiate keskus on spetsialiseerunud ekstreemsetes keskkondades mõõtmisteksmõeldud vastupidavate multimodaalsete sensorite arendamisele ja kasutamisele, andmepõhiselemodelleerimisele ning öko- ja etohüdraulikale.Uurimisrühma põhipädevused on:• Veealune mõõtmine ekstreemsetes keskkondades, sealhulgas hüdroelektrijaamades, jõgedes,rannikualadel ja liustikes.• Reaalajas signaalitöötlus vastupidavate ja usaldusväärsete mitmemodaalsete autonoomsetesensorite jaoks• Andmepõhine modelleerimine ja välisandurite võrgu andmete assimileerimine numbrilistemudelitega• Öko- ja etohüdrauliline mõõtmine ja modelleerimine, keskendudes kaladele ja hüdroenergiale.• Veealused multispektraalsed kaamerad ja automatiseeritud nägemismeetodid tuvastamiseksja jälgimiseks ebasoodsas keskkonnas
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid