Sardtehisintellekti labor

Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
sardsüsteemide disain
sardtarkvara masinõpe
äärearvutus
sensori info kokku sidumine
Ülevaade
Sardtehisintellekti labor keskendub masinõppe lahenduste arendamisele sardsüsteemides. Labor teeb rahvusvaheliselt koostööd nii merenduse, meditsiini, targa linna, autonoomsete sõidukite ja tööstusautomaatika teadusgruppide ja ettevõtetega. Põhifookus on merenduse ja mobiilsusega seotud valdkonnad.Põhikompetentsid:• sardriistvara disain ja prototüüpimine,• masinõppemudelite optimeerimine sardriistvarale,• mobiilsete sensorite arvutustehnoloogiad,• pildi- ja videotöötlus sardriistvaral
The Embedded AI Research Lab focuses on developing and optimizing machine learning solutions in the embedded systems. The laboratorycollaborates internationally with research teamsand companies from the maritime, smart city,autonomous vehicles and industrial automationsectors. Main focus is on maritime and mobilitysolutions.Core competencies:‚ Embedded hardware design and prototyping, ‚ Machine learning model optimization forembedded hardware,‚ Hardware accelerators for edge computing,‚ Image and video processing on edge devices.
Uurimisrühma tegevusperiood
2023
2022
2021
2020
2019
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid