Äriinfotehnoloogia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Doktorant
Võtmesõna
professionaalne tarkvara
töökindlad, koostalitlusvõimelised ja evolutsiooniliselt muudetavad ettevõtterakendused
äritarkvara
tuleviku spetsialistid
erialane haridus
Ülevaade
Äriinfotehnoloogia rühma põhitegevuseks on äriinfotehnoloogia lahenduste arendamine ja analüüsimine, usaldusväärsete, koostoimivate ja arenevate rakenduste teooriad ja praktilised lahendused, tulevikuspetsialistide hariduse tõstmine.Uurimisrühm alustas tegevust 2020 teises pooles.Rühma peamiseks uurimisvaldkonnaks on ettevõtte infosüsteemide kavandamise, arendamise ja ülalhoiuga seonduvad metoodikad, tööriistad, mudelid ja paremad praktikad. Praegu keskendutakseeelkõige haridus- ja tervishoiuvaldkonna infosüsteemides kasutatavatele mudelitele, nende mudelite valideerimisele ja nende mudelite kasutamise metoodikatele.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid