Uusen, Enn 1941-2012

TalTech ametikoht
TalTechis
1968-1974, 1995-1999
Teenistuskäik TalTechis
poliitilise ökonoomia kateeder, assistent 1968-69
vanemõpetaja 1973-74
humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut, professor (0,25 koormusega) 1995-99
Teenistuskäik mujal
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee Majanduse ja Planeerimise TU Instituudi (Plaaniinstituut) sektorijuhataja, osakonnajuhataja, teadusdirektor 1974-89
Riikliku Sotsiaaluuringute Keskuse direktor 1989-93
Eesti Sotsiaalministeeriumi tööhõive ja palgapoliitika osakonna juhataja 1993-95
Riigikontrolli välissuhete konsultant, Euroopa Liiduga liitumiskõneluste finantskontrolli töögrupi juht 1995-2000
Eesti Haldusjuhtimise Instituudi külalisprofessor
2000. aastast oli ta Kõrgkooli I Studium professor, majandusteaduskonna dekaan ja majandusteooria õppejõud
Haridus
Teaduskraad
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
1974 üleviim plaanikomiteesse; Tallinna Teadlaste Maja nõukogu liige, diskussioonikomisjoni ja spordikomisjoni esimees
Tunnustused
Täiendusõpe: Leningradi Riikliku Ülikooli Ühiskonnateaduste Õppejõudude Kvalifikatsioonitõstmise Instituut (poliitilise ökonoomia õppejõu diplom) 1969
New Yorgis kõrgtehnoloogiliste väikeettevõtete äri- ja tootmistegevuse korraldamise alal 1990
Düsseldorfis ja Oberhausenis Saksa Tööministeeriumi organiseeritud kursustel tripartismi problemaatikas 1992
Halmstadtis (Rootsi) sealse tööturuameti korraldatud õppeseminaril 1993
Helsingis Soome Tööandjate Liidu korraldatud kursustel 1994
ELi institutsioonide organiseeritud koolitusseminaridel Luxembourgis, Budapestis, Helsingis, Brüsselis 1996-99
eludaatumid
25.01.1941-23.08.2012
Sünnikoht
Pala vald
PUBL kirjed