Lainetuse dünaamika uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
lainetuse dünaamika
kliimauuringud
rannikuprotsessid
rannikutehnika
lainetuse klimatoloogia
rannikute haldamine
Ülevaade
Labori teadustöö keskendub pinna- ja siselainete dünaamikale, lainetuse rollile rannikuprotsesside käigus ja rannikutehnika ülesannetes ning matemaatiliste meetodite rakendamisele neis valdkondades.Peamised töösuunad:• pinnalainete, lainekliima ja laevalainete uuringud• ekstreemsete üksiklainete (sh solitonide), lainekliima ja veetasemete problemaatika• lainetus rannikutehnikas (settetransport, laineaju, lainerünnak)• veemasside ja rannasetete Lagrange’i dünaamika • rannikute funktsioneerimise teooria, rannikupiirkonna haldamine• merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine• rannas toimuvate muutuste, lainetuse omaduste, meretaseme jms kaugseire
Tähtsamad tulemused
2022. aastal anti põhjalik ülevaade inimtegevuse mõjust ja selle üksikute aspektide liitumise kumulatiivsetest ilmingutest Läänemere kontekstis. Rakendati Langrange’i koherentsete struktuuride tehnikat süvaveekergete ja hoovustranspordi kvantifitseerimiseks Gladstone’i piirkonnas Austraalia idarannikul. Selgitati välja, kui palju võib jääkatte kadumine suurendada rannikule jõudva aastase summaarse laineenergia hulka Läänemere kirdeosas ning näidati, et kõige kiiremad lainetuse keskmiste parameetrite muutused toimuvad praegu Soome lahe laiuskraadidel. Näidati, et mistahes suunas puhuvate 15 m/s tormidega tekkivad lained tungivad jäävaba Liivi lahe puhul praktiliselt alati Ringsu sadama akvatooriumisse.Täpsustati Läänemere avaosa veetaseme kõrgusmudelit laevadelt tehtud mõõtmiste ning hüdrodünaamiliste ja geoidi mudelite abil. Töötati välja meetod lainetuse kahemõõtmelise spektri ja integreeritud parameetrite leidmiseks lennukilt tehtud lidarmõõtmiste andmestikust. Avastati spetsiifiline mehhanism, mis stabiliseerib Eesti põhjaranniku liivarandu tänu sellele, et eri suundadest puhuvad lainetega kaasneb süstemaatilisele erinev veetase. Avaldati uuesti põhjalik ülevaade solitonide interaktsioonidest. Formuleeriti Läänemere randade jätkusuutliku haldamise kaasaegsed väljakutsed ja ideed nende lahendamiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid