Kark, Jaan 1876-1953

TalTech struktuuriüksus
TalTech ametikoht
TalTechis
1936-1950
Teenistuskäik TalTechis
keemiaosakonnas õppeülesande täitja geoloogia ja mineraloogia alal 1936/1937
keemia-mäeteaduskonna praktilise geoloogia korraline professor 1938 (ka 1936?)-1944
geoloogia laboratooriumi juhataja 1938–1940, 1942–1944
mäeasjanduse kateedri professor ja juhataja 1940/1941
geoloogia ja mäeasjanduse kateedri professor ja juhataja 1944–1950. 1950. a vallandati süüdistatuna kodanlikus natsionalismis (TPI nõukogu otsus ja NSV Liidu Kõrghariduse Ministeeriumi Polütehniliste Instituutide Peavalitsuse käskkiri 07.09.1950)
Teenistuskäik mujal
mäekat
geol ja mineraloog labor
Alustas „Oleviku“ toimetuses 1891/1892, hiljem kirjutaja Tartu-Võru Rahukogus, kirjakunsti õpetaja Tartu Reaalkoolis ja Gümnaasiumis, üliõpilasaastail andis eratunde
Donbassi Paramonovi kaevanduses šahti süvendustööde juhataja 1907–1908
töötas geoloogilistel ekspeditsioonidel 1908–1920
ASi Vennad Nobelid naftageoloog Groznõis, rühmajuht maavarade (nafta, rauamaak) uurimisel 1912–1918, 1919–1920
füüsika- ja geoloogiaõpetaja Groznõi Reaalkoolis 1919/1920. Opteerus Eestisse, Kaubandus-Tööstusministeeriumi vanemgeoloog 1921–1938, tööstusosakonna juhataja abi, mäeosakonna juhataja 1926–1929
Majandusministeeriumi Mäeameti/Tööstusosakonna direktor 1929–1938
luges üldise geoloogia kursust TÜs 1925/1926 ja rakendusgeoloogiat Vene Akadeemilise Grupi Erikursustel Tallinnas 1934/1935. Töötas Eesti Põllumajandusprojektis 1952–1953
Teaduskraad
geoloogia-mineralaloogiadoktor 1946
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Lõpetas Tartu Linnakooli 1891, sooritas eksternina Tartu Reaalkooli küpsuseksamid 1898 ja Riia Reaalkooli täiendusklassi 1900; lõpetas Peterburi Katariina II nimelise Mäeinstituudi 1907, tema kui aasta eduka lõpetaja nimi kanti marmortahvlile. 1908-20 töötas geoloogina Venamaal, Donetski kivisöebasseinis, Kaukaasias naftaväljadel jm. Aastast 1921 Eestis: Kaubandus-Tööstusmin/majandusministeeriumi mäejsk juh, mäeosk/Mäeameti juh 1921-38. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1928. Geoloogilise Komitee esimehe aset 1937-40. Loodusvarade Inst sekt-juh 1938-40. Juhendas Eesti põlevkivi, fosforiidi, savi, turba ja lubjakivi leiukohtade tundmaõppimist; Eesti maavarade uurimise, kaardistamise ja kasutuselevõtmise algataja ja korraldaja ning mäeinseneride koolitamise rajaja TTÜs; Riigi Põlevkivitööstuse nõukogu ja Patendi Apellatsioonikomisjoni liige; Veejõudude kasutamise komitee esimehe asetäitja; Eesti Loodusuurijate Seltsi liige 1928–1940; Insenerikoja keemiasektsiooni abiesimees 1935–1940; tema algatusel rajatud Geoloogilise Komitee esimehe asetäitja 1937–1940; Riigi Metallitehaste nõukogu liige; Loodusvarade Instituudi geoloogia ja paleontoloogia sektsiooni juhataja 1938–1940; ASi Eesti Fosforiit juhatuse liige; koostas Eesti esimese puuraukude kataloogi
Tunnustused
Valgetähe II klassi teenetemärk 1938 (majandusministeeriumi tööstusosakonna direktor)
Vabariigi Valitsuse majanduse elustamise fondist 1938 rahaline preemia (teenete eest savilademete uurimisel, telliskivitööstuse rajamisel, fosforiiditööstuse laiendamisel ja põlevkivitööstuse natsionaliseerimisel).
Sünniaeg
31.12.1876 Hellenurme v Tartumaa, surn 01.05.1953 Tallinn, maetud Tln Siselinna kalmistu
PUBL kirjed