Reproduktiivbioloogia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
reproduktiivbioloogia
viljatus
Ülevaade
Reproduktiivbioloogia uurimisrühm on keskendunud eelkõige naisepoolse viljatuse molekulaarsete tekkepõhjuste ja diagnostika võimaluste uurimisele. Peamiseks eesmärgiks on kirjeldada rakkudevahelisi molekulaarseid interaktsioone munasarjas ning leida faktorid, mis võimaldaksid eristada arenguvõimelist munarakku hukkumisele määratutest. Uurimistemaatika jaguneb valdavalt kolmeks: (a) inimese munasarja bioloogia ja munasarjapõhise viljatuse uurimine; (b) keskkonnakemikaalide mõju munasarja toimimisele; (c) viljakuse säilitamise meetodite arendamine. Meetoditena kasutatakse kaasaegseid geeniekspressiooni ja rakupopulatsioonide kirjeldamise suundi: süvasekveneerimine, ühe raku analüüsid, funktsionaalsed katsed rakuliinides ja primaarsete rakkude kultuuris jne. Saadud andmeid analüüsitakse ja tulemusi modelleeritakse bioinformaatiliste algoritmide abil.Koostööd tehakse kõikide Eesti viljatusravi kliinikutega, kelle abiga kogutakse bioloogilist materjali (munasarja granuloosa rakud, munasarja biopsiad, follikulaarvedelik, vereproovid) viljakatelt ja viljatutelt naistelt ning Tervisetehnoloogiate Arenduskeskusega.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal: Leiti, et munasarjast mõõdetud keskkonnakemikaalide tasemed seostusid munasarja madalama tundlikkusega IVF posteduurile eelneval stimulatsioonil kasutatavatele hormoonidele. See seos vähendab naiste võimalusi kehavälise viljastumise ravi õnnestumiseks. Kirjeldati ftalaatide mõju erinevate munasarja rakutüüpide geenide avaldumisele. Töö tulemusena on teadlaskonnal parem arusaam ftalaatide tervist kahjustava mõju molekulaarsetest mehhanismidest.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid