Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabor

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
õhukesed kiled
fotokatalüütilised pinnakatted
Ülevaade
Teaduslabori põhikompetentsid on:• metalloksiid ja -kalkogeniid õhukeste kilede ja nanostruktuursete kihtide väljatöötamine tööstuses rakendatavate keemiliste- ning vaakummeetoditega;• päikesepatareid;• fotokatalüütilised pinnakatted.Rakenduslik arendustöö on suunatud päikeseelementidel põhinevate nutikate elektrit tootvate teekatendite väljatöötamisele, mille tootmisega on alustanud ülikooli spin-off ettevõte E-Pavement.
Tähtsamad tulemused
2022. aasta olulisemate tulemustena saab välja tuua: materjalide pinna fotopinge mõõtmiste põhjal kirjeldati TiO2 kilede pinnal toimuvaid füüsikalisi protsesse, mis kontrollivad pihustatud kilede fotokatalüütilist võimekust ja on tehnoloogiliselt juhitavad TTIP:acacH moolarsuhtega pihustuslahuses; testiti uut orgaanilist aukjuhtmaterjali V1236 Sb2S3 päikesepatareides ja leiti, et optimaalne V1236 lahuse kontsentratsioon on 2wt%, mis annab V1236 kihi pakuseks ca 20 nm ja päikesepatarei klaas/TCO/TiO2/Sb2Se3/V1236/Au kasuteguriks 3.9 %; selgitati välja orgaaniliste saasteainete fotokatalüütilise lagundamise mehhanismid ZnO/NiO ja ZnO/CuxO heterostruktuurides, mis võrreldes ZnO-ga näitavad kuni 50% suuremat fotokatalüütilist efektiivsust. Tulemused on olulised efektiivsemate fotokatalüütiliste materjalide väljatöötamisel.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid