Bioinformaatika

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Uurimisrühma liige
Võtmesõna
arvutusbioloogia
genoomika
transkriptoomika
üksikrakk
sekveneerimine
Ülevaade
Uurimisrühm keskendub oma teadustöös mitmetasandilise andmestiku, näiteks genoomilise info, genoomilise variatsiooni, transkriptoomika, geeniregulatsiooni võrgustike ning erinevate sekveneerimisandmestike integreerimisele eesmärgiga lahendada kompleksseid bioloogilisiprobleeme. Peamine fookus on koondunud taimegenoomikale, mikroobide genoomikale ja nende kooslustele ning vähigenoomikale.Rühm on pädev analüüsima ja integreerima kõiki praegusi omika andmete modaalsusi ja asjakohast bioloogilist teavet. Rühm on võimeline läbi viima ka üksikrakuanalüüse ja loob praegu võimalusi teostada pika lugemisega sekveneerimist.2022. aastal sai uurimisrühm TeChBioT konsortsiumi osana ka märkimisväärse rahastuse (ca 360 000 EUR) Euroopa Kaitsefondist ning juhib konsortsiumis TalTechi meeskonda.TeChBioT konsortsiumi osana töötab rühm uudsete lahenduste pakkumisega bioloogiliste ja keemiliste ohtude tuvastamiseks, identsifiseerimiseks ja jälgimiseks. Koostöös TalTechi Microfluidicsuurimisrühmaga arendab rühm ka tööriistu, mis võimaldavad laiemale teadusringkonnale kasutada ja analüüsida dropplet-põhiseid mõõtmisandmeid.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid