Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
keerulised laeva konstruktsioonid
vedeliku ja konstruktsiooni koosmõju
meresõidu turvalisus
piir- ja õnnetuskoormused
materjali modelleerimine
meretehnoloogia
Ülevaade
Uurimisgrupi teadustöö keskendub laevade, mereehitiste ja meretehnoloogiaga seonduvate insenertehniliste küsimuste lahendamisele tava- kui ka ekstreemtingimustes. Merekeskkonnast tulenevad koormusolukorrad ja tingimused seavad insenertehnilistele lahendustele kõrged nõudmised, mille probleemilahendus kätkeb endas teaduspõhiseid meetodeid. Kasutatavad meetodid hõlmavad endas numbrilisi simulatsioone kui ka eksperimentaalseid katseid. Väikelaevade hüdrodünaamika ning vedelike ja konstruktsioonide koosmõju uuringuteks on kasutuses teadustaristu, mis koosneb väikelaevade katsebasseinist kombineerituna numbrilise simulatsiooni keskkonnaga. Materjalide ja konstruktsioonide piirtugevuse analüüside valideerimist toetab mehaanika katselabor ning kaasaegne mõõtetehnika.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Kuressaare kolledž
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid