Taim-patogeen interaktsioonid ja taimegeneetika

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Põllumajandus, metsandus ja kalandus 4.1
Võtmesõna
põllumajanduslikud taimehaigused
taimeviirused
kliimamuutustega kohanemine
RNA vaigistamise supressorid
CRISPR/Cas9
nisu eelaretus
genotüpiseerimine
Ülevaade
Uuritakse taim-patogeen interaktsioonide geneetilisi, molekulaarseid ning rakubioloogilisi aspekte. Selleks kasutatakse peremeestaimedena eelkõige erinevaid kõrrelisi, samuti ka mudeltaimi müürlooka ja tubakaid. Identifitseeritakse ja iseloomustatakse kõrrelisi kultuurtaimi nakatavaid viiruseid Eestis ning naabermaades, kasutades uue põlvkonna sekveneerimismeetodeid. Uuritakse sobemoviiruste liike. Taimede molekulaarbioloogias uuritakse multifunktsionaalseid ABCE geene.Osaletakse EEA projektis „EditGrass4Food“, mille eesmärk on tõsta põllumajanduse jätkusuutlikkust karjamaa raiheina külma- ja põuataluvuse parendamisega transkriptoomika ja funktsionaalse genoomika abil. Projekti viiakse ellu koostöös Läti, Norra ja Leedu teadlastega.Eesti-prantsuse programmi Parrot raames on rühm kaasatud projekti „Teraviljaviiruste teke ja lahknemine: Sobemoviirused kui näidisjuhtum“ koostöös Montpellier Arengu-uuringute instituudiga. Koordineeritakse EUPHRESCO ERA-Net projekti "Teravilja nakatavate viiruste diagnoosimine ja epidemioloogia", et luua rahvusvaheline võrgustik teadlastest, kes on huvitatud viiruste leviku kaardistamisest ja diagnostikameetodite parendamisest. Projektiga on liitunud 24 partnerit erinevatest riikidest.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal: (1) sekveneeriti ja iseloomustati neli ajaloolist CnMoV isolaati Saksamaalt; (2) optimeeriti raiheina protoplastide eraldamise protokoll ja saavutati genoomi tääpismuutmine CRISPR/Cas9 abil; (3) indutseeriti ja transformeeriti efektiivselt erinevate genotüüpide raiheina kalluseid; (4) esimest korda Eestis leiti keraheina laiguviirus nakatades nisu; (5) kasutades geneetilisi markereid iseloomustati suvinisu ja talinisu sordid nii varajasuse kui ka haiguskindluse suhtes.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid