Raukas, Anto 1935-2021

TalTech struktuuriüksus
Allasutuse kood
NG
TalTech ametikoht
TalTechis
1997-
Teenistuskäik TalTechis
TTÜ Geoloogia Instituut,kvaternaarigeoloogia osakond, juhataja, konsultant 2006
Teaduskraad
geoloogiadoktor 1973
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Akadeemik 1977 (geoloogia), olnud akadeemik-sekretär. ENSV/Eesti TA Geol Inst sekt/kvaternaarigeoloogia osk juh 1965-1997, prof 1980. ENSV TA Keem-, Geol- ja Biol-teaduste osk akadeemik-sekr 1982-89. Eesti Merehariduskeskuse/Mereakadeemia prof 1993-. ENSV teenel teadl 1987, K.E. von Baeri nim preemia 1980, akad Artur Luha preemia 1982 ja EV teaduspreemia 1991, 1996 (geo-, bio- ja põllumaj-teaduste aastapreemia). Valgetähe III klassi teenetemärk 1998. Briti Kuningliku Geograafiaseltsi auliige 1998. Olnud EV teadusnõunik, Matka- ja Orienteerumisfödertsiooni esimees 1960-64, Orienteerumisföderatsiooni esimees ja aseesimees kuni 1970. ENSV TA K.E. von Baeri tead-preemia 1980. Eesti Geoloogia Seltsi asutaja ja 1. president 1989-94, auliige 2005. TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr 27, 2005. Eesti Entsüklopeedia toimetuse kolleegiumi l, teaduslik peatoimetaja (2001-2003?). Juhtinud Baltimaade Pildarite Assotsiatsiooni (ebatavaliste nähtuste uurimine), olnud vabariikliku/Eesti karskusühingu esimees. Tallinna Pedagoogika Ü tänukiri ja hõbemedal 2005, Rakvere Linnavalitsuse tänukiri 2005. Ühiskondliku Leppe Foorumi Loodushoiu toimkonna l 2006-. Meteoriitika komisj esim -2006-. Põlevkivi kasutamise riikl arengukava 2007-2015 komisj esim. Eesti Mereakadeemia Professorite kogu liige 2008-2014, Professorite kogu vanem 2008-2009
Tunnustused
K.E. Baeri nim pr
A.Luha nim pr
eludaatumid
17.02.1935-19.04.2021
Sünnikoht
PUBL kirjed