Lippmaa, Endel 1930-2015

TalTech struktuuriüksus
TalTechis
1953-1961
Teenistuskäik TalTechis
kütuste keemilise tehnoloogia/kütuste ja orgaaniliste ainete tehnoloogia kateedri vanemõpetaja, dotsent 1956-1961
Teaduskraad
tehnikateaduste doktor 1969 (Moskva Keemilise Füüsika Instituut)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
ENSV/Eesti TA akadeemik 1972 (keemiline füüsika), Kübern Inst sekt-juh 1961-80, prof 1971, akadeemik-sekretär 1977-82, Keemil ja Bioloogil Füüs Inst direktor 1980- . ENSV riikl preemia 1972. TÜ prof 1993. Eesti Komitee l, NSVL Rahvasaadikute kongressi saadik. EV minister 1990-91 (idasuhted), 1995-96, Eesti VIII Riigikogu l 1996-99 . Jyväskülä Ü ja Tartu Ü audoktor, TTÜ audoktor 1991. Rootsi Kuningl Ins-teaduste Akad l. Riiklik autasu: Riigivapi II klassi teenetemärk 2000 (teadlane, lähiajaloo talletaja). EV teaduspreemia 2000 (elutöö eest). Rahvusvaheliste teadusorgan-de lt. Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1971. P.Kogermani mälestusmed
Sünniaeg
15.09.1930 Tartu, surn 30.07.2015, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL kirjed