territoriaalmajanduse instituut, nooremteadur (asutus)