üldtehniline kateeder (Kohtla-Järve), vanemõpetaja (asutus)