tehnilise joonestamise ja kujutava geomeetria kateeder, assistent (asutus)