direktori aset õppe- ja teadusliku töö alal (õppeprorektor) (amet)