Harhurim, Ilja

TalTech struktuuriüksus
TalTechis
19?-?
Teenistuskäik TalTechis
ehitusmeh kat, aspirant al 1964
Haridus
aspirantuur 1964-67 (TPI); tehn kand 1967 (TPI)
Teaduskraad
tehnikakandidaat
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
7 Toim art. Kandidaadiväitekirja juhendaja ehitusmeh kat dots Lev Narets. Andmed: Tallinna Polütehnik (1967) 30. juun, lk. 3; Rmt. Tall Polütehn Inst 1936-1986, lk. 238-239