Parts, Tuule Mall

Researcher ID
TalTech ametikoht
TalTechis
Teenistuskäik TalTechis
ehituse ja arhitektuuri instituut, nooremteadur 01.01.2017-31.07.2021
ehitiste projekteerimise instituut, ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, nooremteadur 15.08.2016-31.12.2016
Teenistuskäik mujal
Ehitusteaduse ja -innovatsiooni instituut, Viin, nooremteadur 01.04.–30.06.2016
RWTH Aachen, Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate, E.ON Energy Research Center, teadustöö assistent 2014-2016
Tartu Ülikool, Arvutiteaduse instituut, programmeerimise praktikumijuhendaja (0,20) 2012-2013
Tartu Ülikool, Tehnoloogiainstituut, Eneriatõhusa ehituse tuumiklabor, teadustöö assistent (0,40) 2010-2013
Teaduskraad
Eriala
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi (asutaja)liige 2012-
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ) liige 2019-
Eesti Füüsika Seltsi liige 2010-
Nime viited
Kull, Tuule Mall
PUBL kirjed
314977