Aluspõhjageoloogia ja teaduskollektsioonide osakond

Uurimisrühma juht
Võtmesõna
aluspõhi
Eesti geoloogia
settekivimid
paekivi
paleosoikumi geoloogia
paleontoloogia
paleokeskkond
paleokliima
stratigraafia
sedimentoloogia
vanaaegkond
Baltoskandia
ordoviitsium
silur
elurikkuse areng
väljasuremine
jääaeg
mikrofossiilid
kivistised
kivimikollektsioonid
geoloogilised andmebaasid
e-teenused
Ülevaade
Uurimisrühma põhikompetentside hulka kuulub Eesti geoloogilise ehituse, erinevate kivimite, kivististe ja geoloogilise arenguloo põhjalik tundmine. Sellised baasteadmised on vajalikud praktilises geoloogias, kuid uurimisrühma põhiliseks tegevusvaldkonnaks on alusuuringud, enamasti tihedas rahvusvahelises koostöös. Rühma peamisteks uurimissuundadeks on: • paleokeskkonna ja paleokliima modelleerimine kasutades geokeemilisi ja sedimentoloogilisi indikaatoreid, sh süsiniku ja hapniku isotoopkoostist; • paleoelurikkuse dünaamika modelleerimine ja selle seosed kliima ja keskkonnamuutustega; • erinevate organismirühmade evolutsioon ja paleobiogeograafilise leviku analüüs; • mikropaleontoloogia ja kõrglahutusega biostratigraafia; Oluline osa uurimisrühma tegevusest baseerub instituudi geoloogilistel teaduskollektsioonidel, mis on unikaalseks arhiiviks planeedi kauge mineviku uurimisel. Selle arhiivi haldamist, arendust ja teadlastele avamist korraldab uurimisrühm riikliku teadustaristu programmi ning rahvusvaheliste koostööprojektide raames.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid