Moosberg, Hilda 1903-1985

TTÜ struktuuriüksus
krediidi ja finantsmajanduse kateeder
TTÜ ametikoht
TTÜ-s
1940/41
Teenistuskäik TTÜs
krediidi ja finantsmajanduse kateeder, rahvamajanduse ajaloo professor 1940/41
Teenistuskäik mujal
Tartu Riiklik Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder, professor
Tartu Riiklik Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder, juhataja 1952-1963
Teaduskraad
ajaloodoktor 1954
Eriala
Tunnustused
Eesti NSV Teaduste Akadeemia liige 1951 (ajalugu)
eludaatumid
23.11.1903-31.05.1985