Sotsiaalteaduslikud suurandmed

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
suurandmed ja andmestumine
(digitaalsed) sotsiaalsed transformatsioonid
ruumiline mobiilsus
sotsiaalteaduslikud meetodid ja metodoloogia
Ülevaade
Sotsiaalteaduslike suurandmete uurimisrühm keskendub peamiselt alusuuringutele sotsiaalse andmestumise ning seotud sotsiaalsete transformatsioonide valdkonnas, ühendades metodoloogiliselt arvutusliku sotsiaalteaduste ning kriitiliste andmeuuringute suunad. Lisaks kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide avaldamisele on uurimisgrupp olnud aktiivne teadmiste ülekandmisel ühiskonda, osaledes arvukates rakendusprojektides (nt mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu IMO; uudne kodanike kaasamise projekt Bicification).
Tähtsamad tulemused
Uurimisrühm käivitas koos Majandusteaduskonnaga Silmalabori, eesmärgiga viia läbi eksperimentaalseid uuringuid ning hinnata andmetehnoloogiate (andmed, algoritmid, tehisintellekt ) sotsiaalseid, majanduslikke ja legaalseid mõjusid.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid