TalTech ISIK
Nimi Sauks, Karl-Feliks 1915-1983
TTÜ struktuuriüksus 3
TTÜ-s 1944-1954
Teenistuskäik TTÜs kaubandusökonoomika kat dots 1953?, juh 1951-54
Teenistuskäik mujal =maj-tk
kauband-ökon kat
Haridus TRÜ 1940 c l; maj-tead knd 1952
Teaduskraad majandusteaduste doktor
dotsent
Eriala majandusteaduskond
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus Punaarmees, hiljem tagalas. TRÜ dots, kateedrijuh, prof. Korp!Vironia 1937
Tunnustused TRÜ
mobil
korp!Vironia
EMajBL
a.akad
Sünniaeg 26.07.1915 Tallinn, surn 03.11.1983